Event painting


event painting

Można powiedzieć, że event painting łączy przyjemne z pożytecznym. Dzięki tej propozycji dajemy Wam możliwość ciekawego spędzenia czasu, zintegrowania się z jednoczesnym pozostawieniem czegoś po sobie. Nie są tutaj ważne konkretne umiejętności malarskie, a raczej chęci do wspólnej zabawy, do przeniesienia myśli i obrazów, które łączysz ze swoją firmą na płótno.

Formy event paintingu
Przy tej atrakcji oferujemy dowolność w umiejscowieniu jej w grafiku wyjazdu: możemy ją ująć zarówno w formie warsztatów dziennych, oraz jako atrakcję wzbogacającą imprezę wieczorną.

Na czym to właściwie polega?
Uczestnicy zabawy tworzą szkic obrazu, a nad ich poczynaniami czuwa profesjonalista. Następnie projekt dopracowywany jest przez malarza. Oczywiście uczestnicy zabawy przez cały czas trwania zabawy mogą mieć wpływ na efekt finalny, podsuwając sugestie i pomysły malarzowi, lub tez samemu dodając ciekawe elementy. Efektem finalnym jest wielkoformatowy obraz o szerokości płótna ok. 1,5 metra i długości od 5 do nawet 7 metrów. Zapewniamy wszelkie potrzebne przybory i materiały:  płótno, farby, pędzle oraz stelaż.